Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia

Dzisiejsza liturgia Niedzieli Miłosierdzia zwraca szczególną uwagę na miłość Boga do człowieka. Największy akt miłość Bożej jest celebrowany w liturgii mszalnej, w której uobecnia się Ofiara Krzyża. Uczestnicząc w dzisiejszej Mszy św., miejmy na uwadze ten wielki dar Boga.

Do miłosiernego Boga zanieśmy nasze wspólne błagania:

  1. Miłosierny Boże, wspieraj biskupów, prezbiterów i diakonów w głoszeniu Dobrej Nowiny całemu światu. Ciebie prosimy…
  2. Miłosierny Boże, użycz pokoju tam, gdzie trwają wojny, nienawiść i przemoc. Ciebie prosimy…
  3. Miłosierny Boże, wzmocnij nowo ochrzczonych swoją łaską w mężnym wyznawaniu wiary. Ciebie prosimy…
  4. Miłosierny Boże, ulecz chorych na ciele i duszy oraz pociesz wszystkich strapionych. Ciebie prosimy…
  5. Miłosierny Boże, dopomóż nam miłować naszych bliźnich oraz spełniać wobec nich uczynki miłosierdzia. Ciebie prosimy…

Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy, które do Ciebie zanosimy i jeśli jest taka Twoja wola, racz ich wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tags: , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę