Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – II Niedziela Adwentu

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – II Niedziela Adwentu

Przeżywamy dzisiaj II Niedzielę Adwentu. Teksty mszalne ukazują nam dzisiaj potrzebę zwracania mniejszej uwagi na troski doczesne, na rzecz większego skupienia sią nad rzeczami wiecznymi. Dzisiaj jest dobry czas na to, aby zastanowić się, czy gromadzimy skarby na ziemi, czy raczej w niebie. Pamiętajmy jednak, że skarby gromadzone w niebie – w myśl słów Chrystusa – są dobrami, które nie przeminą. 

Do naszego Pana, który przychodzi, zanieśmy wspólne prośby i błagania:

  1. Za duchowieństwo Kościoła, aby swoimi czynami potwierdzało to, co głosi. Ciebie prosimy…
  2. Za rządzących państwami, aby ich decyzje nie doprowadzały do konfliktów. Ciebie prosimy…
  3. Za chorych i cierpiących, aby zostali pocieszeni i umocnieni. Ciebie prosimy…
  4. Za zmarłych, aby uzyskali radość życia wiecznego. Ciebie prosimy…
  5. Za nas, abyśmy stale wzrastali w świętości, karmiąc się sakramentami. Ciebie prosimy…

  Panie, racz nas wysłuchać, o to pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę