Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – III Niedziela Adwentu

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – III Niedziela Adwentu

,,Radujcie się zawsze w Panu; raz jeszcze powtarzam: Radujcie się!” – Słowa te, od których swój początek bierze nazwa dzisiejszej Niedzieli – Niedzieli Gaudete (,,Radości”), wprowadzają nas w misterium tego dnia. Apostoł wzywa nas do radości, gdyż Pan jest blisko. Czy my jednak radujemy się będąc w naszych świątyniach, gdzie naprawdę Pan jest blisko? Dzisiejsza Niedziela, będąca przedostatnią Niedzielą Adwentu, zwraca naszą uwagę właśnie na to, czy my radujemy się z tego, że Pan Bóg przychodzi.

Radując się tym, że Pan Bóg jest już blisko, módlmy się do Niego:

  1. O potrzebne dary dla biskupów, prezbiterów i diakonów. Ciebie prosimy…
  2. O roztropność i sumienność dla rządzących państwami. Ciebie prosimy…
  3. O uzdrowienie dla tych, którzy się źle mają. Ciebie prosimy…
  4. O radość życia wiecznego dla zmarłych. Ciebie prosimy…
  5. O stały wzrost w świętości dla nas. Ciebie prosimy…

  Boże, racz nas wysłuchać i przybądź. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę